Terms & Conditions

TL;DR

Warranty

All Sitek Guitar Electronics pedals come with a 5 year warranty workmanship and components. If your device suddenly stop working please send us an email and we will work it out. Within 5 year the repair will be done free of charge exluding shipping fee.

This warranty does not include misuse or accidents resulting in damage.

 

Shipping

We ship to majority countries in the world. All the pedals that are in stock are posted within 1-2 working days from your purchase. In case of pre-ordering it may take up to two weeks (time we need to build the pedal for you). All the parcels are registered and you will receive a tracking number.

Please note all shipments sent to outside of the EU may be subject to customs and imports charges upon arrival in the destination country. These charges are the sole responsibility of the customer.

 

Backorder

We put every effort to have our products in stock at all times. Occasionally however, when the shop is busy, there is a chance of going off stock. In those instances we give you an option of a backorder which allows you to shop your favourite pedal even when we don’t have sufficient stock on hand. We are filling backorders as quickly as possible. It can take up to 14 days, but usually we menage to ship your backordered product quicker.

 

Return Policy

If you are not 100% satisfied with your purchase, you have 2 weeks to return the product back to us and we will refund it fully, provided there are no signs of use. 
Shipping costs are not refunded. Shipping a returned pedal is covered by the client. We recommend registering your parcel, as we cannot take responsibility for lost parcels. If the pedal comes back with visible sings of use or demaged in any way the refund will be partial.

1. Terms and Conditions in Polish
2. Terms and Conditions in English

Regulamin sklepu internetowego
Sitek Guitar Electronics

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sitek Guitar Electronics prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.sitek.rocks.
Sprzedawca – ANDRZEJ ARTUR SITEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sitek Engineering – Andrzej Sitek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7411926197, nr REGON 380199990, ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia
 2. Adres e-mail: hello@sitek.rocks
 3. Telefon: +48 606 654 722

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
   • PayU
   • Braintree Payments
   • Revolut
   • Stripe
  3. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Albania
  • Andora
  • Arabia Saudyjska
  • Argentyna
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Bahama Wyspy
  • Barbados
  • Belgia
  • Białoruś
  • Brazylia
  • Bryt. Wyspy Dziewicze
  • Bułgaria
  • Chile
  • Chiny
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Czarnogóra
  • Czechy
  • Dania
  • Dominikana
  • Egipt
  • Ekwador
  • Estonia
  • Filipiny
  • Finlandia
  • Francja
  • Gibraltar
  • Grecja
  • Grenada
  • Gruzja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Honduras
  • Hong Kong
  • Indie
  • Indonezja
  • Irlandia
  • Irlandia Północna
  • Islandia
  • Izrael
  • Jamajka
  • Japonia
  • Kanada
  • Katar
  • Kazachstan
  • Korea Południowa
  • Kosowo
  • Kuwejt
  • Liechtenstein
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Łotwa
  • Macedonia
  • Malta
  • Maroko
  • Meksyk
  • Mołdawia
  • Monako
  • Niemcy
  • Norwegia
  • Nowa Zelandia
  • Polska
  • Portugalia
  • Republika Południowa Afryki RPA
  • Rosja
  • Rumunia
  • San Marino
  • Serbia
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Stany Zjednoczone
  • Szwajcaria
  • Szwecja
  • Tajwan
  • Tunezja
  • Turcja
  • Ukraina
  • Węgry
  • Wielka Brytania
  • Włochy
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 5 i 6 Regulaminu:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego – na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sitek Engineering – Andrzej Sitek
ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia
adres e-mail: hello@sitek.rocks

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres email Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin sklepu internetowego z dnia 05.01.2022.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 59268d4a-de47-4772-95e2-4e10800f6b5e.

Sitek Guitar Electronics
Online Shop Terms and Conditions

determining i.a. terms of concluding contracts through the Shop, containing the most important information about the Seller, the Shop and Consumer rights.

LIST OF CONTENTS
Section 1 Definitions
Section 2 Seller’s contact details
Section 3 Technical requirements
Section 4 Purchasing at the Shop
Section 5 Payments
Section 6 Performing orders
Section 7 Right of withdrawal
Section 8 Exceptions from the right of withdrawal
Section 9 Complaints
Section 10 Personal data
Section 11 Restrictions
Section 12 Provisions applicable to Buyers who are not Consumers
Appendix 1: Model withdrawal form

Section 1 DEFINITIONS

Account – a free-of-charge function of the Shop (online service), regulated by separate terms and conditions, which allows the Buyer to register his/her own individual account at the Shop.
Business days – Monday through Friday with the exception of public holidays in Poland.
Buyer – any entity making a purchase at the Shop whose habitual residence is in the European Union.
Consumer – any natural person who makes purchases at the Shop for purposes which are outside that person’s trade, business, craft or profession.
Directive – Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC.
Seller – ANDRZEJ ARTUR SITEK, an entrepreneur conducting a business activity under the business name Sitek Engineering – Andrzej Sitek, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, European Union VAT Identification Number PL7411926197, REGON no. 380199990, ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland.
Shop – Sitek Guitar Electronics online shop maintained by the Seller at the address https://www.sitek.rocks directed to Buyers.
Terms and Conditions – these Terms and Conditions.

Section 2 SELLER’S CONTACT DETAILS

 1. Postal address: ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland
 2. E-mail address: hello@sitek.rocks
 3. Phone number: +48 606 654 722

The basic tariff of the telecommunications operator used by the Buyer applies to phone calls made by the Buyer. The Seller points out that the cost of non-domestic calls may be higher than the cost of domestic calls – depending on the tariff adopted by the Buyer’s operator.

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. A device with Internet access and web browser supporting:
  • cookie files
  • JavaScript

  is required for the proper functioning of the Shop.

 2. An active e-mail account is required to place an order at the Shop, in addition to the requirements specified in subsection 1.

Section 4 PURCHASING AT THE SHOP

 1. The prices of the products displayed at the Shop are the total prices.
 2. The total price displayed at the Shop includes: price of the product and delivery cost – if applicable.
 3. The Buyer first adds the chosen product to the Shop cart.
 4. Then the Buyer chooses the means of delivery and payment available at the Shop and also provides any data necessary for the performing of the order.
 5. The order is placed when the Buyer confirms its content and accepts the Terms and Conditions.
 6. Placing the order is tantamount to conclusion of the contract between the Buyer and the Seller.
 7. The Buyer can register at the Shop, that is, set up an Account at the Shop or purchase products without registration by providing his/her data for each potential order.

Section 5 PAYMENTS

 1. Subject to subsection 2, the following means of payment are available at the Shop:
  1. by payment card:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. payment platform:
   • PayPal
   • PayU
   • Braintree Payments
   • Revolut
   • Stripe
  3. by card or cash at the time of personal collection.
 2. Additional information about the means of payment can be found at the relevant tab at the Shop, including information about the possibility of using specific means depending on the Buyer’s country.
 3. In case the Buyer chooses to pay for the order in advance, the payment should be made within 1 Business day from the date of concluding the contract.
 4. The Seller declares that in the case of payment methods in which the field for entering the data necessary for processing the payment appears immediately after placing the order, payment is possible only immediately after placing the order.

Section 6 PERFORMING ORDERS

 1. The Seller is obliged to deliver the product without any defects.
 2. The time for order fulfilment is specified at the Shop.
 3. If the Buyer chooses to pay for the order in advance, the Seller will commence fulfilment of the order after having received the payment.
 4. If multiple products are ordered by the Buyer in one order, the order will be performed in the time corresponding to the product with the longest time for order fulfilment.
 5. The goods purchased at the Shop are delivered to the following countries:
  • Poland,
  • Albania,
  • Andorra,
  • Suadi Arabia,
  • Argentina,
  • Armenia,
  • Australia,
  • Austria,
  • Bahamas Islands,
  • Barbados,
  • Belgium,
  • Belarus,
  • Brazil,
  • British Virgin Islands,
  • Bulgaria,
  • Chile,
  • China,
  • Croatia,
  • Cyprus,
  • Montenegro,
  • Czech Republic,
  • Denmark,
  • Dominican Republic,
  • Egypt,
  • Ecuador,
  • Estonia,
  • Philippines,
  • Finland,
  • France,
  • Gibraltar,
  • Greece,
  • Grenada,
  • Georgia,
  • Spain,
  • the Netherlands,
  • Honduras,
  • Hong Kong,
  • India,
  • Indonesia,
  • Ireland,
  • Northern Ireland,
  • Iceland,
  • Israel,
  • Jamaica,
  • Japan,
  • Canada,
  • Quatar,
  • Kazakhstan,
  • South Korea,
  • Kosovo,
  • Kuwait,
  • Liechtenstein,
  • Lithuania,
  • Luxembourg,
  • Latvia,
  • Macedonia,
  • Malta,
  • Marocco,
  • Mexico,
  • Moldova,
  • Monaco,
  • Germany,
  • Norway,
  • New Zealand,
  • Poland,
  • Portugal,
  • South Africa,
  • Russia,
  • Romania,
  • San Marino,
  • Serbia,
  • Slovakia,
  • Slovakia,
  • United States,
  • Switzerland,
  • Sweden,
  • Taiwan,
  • Tunisia,
  • Turkey,
  • Ukraine,
  • Hungary,
  • United Kingdom,
  • Italy,
  • United Arab Emirates.
 6. Products purchased at the Shop are delivered, depending on the mean of delivery chosen by the Buyer:
  1. via a delivery company,
  2. via Poczta Polska,
  3. via Paczkomaty InPost.
 7. The Buyer can collect the goods personally at the company’s main office during its opening hours.
 8. In the case of personal collection, the goods will be ready for collection at the indicated date of order fulfilment.

Section 7 RIGHT OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

 1. A Consumer has the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason, subject to section 8 of the Terms and Conditions.
 2. The withdrawal period will expire after 14 days from the day:
  1. on which the Consumer acquires, or a third party other than the carrier and indicated by the Consumer acquires physical possession of the goods – in the case of a sales contract;
  2. on which the Consumer acquires, or a third party other than the carrier and indicated by the Consumer acquires, physical possession of the last good – in the case of a contract relating to multiple goods ordered by the Consumer in one order and delivered separately.
 3. To exercise the right of withdrawal, Consumer must inform the Seller, using the data specified in section 2 of the Terms and Conditions, of his/her decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or e-mail).
 4. The Consumer may use the attached model withdrawal form, however it is not obligatory.
 5. To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for the Consumer to send his/her communication concerning his/her exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

 1. If the Consumer withdraws from this contract, the Consumer will be reimbursed all payments received from him/her, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from the Consumer choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by the Seller), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which the Seller is informed about the Consumer’s decision to withdraw from this contract.
 2. The Seller will carry out such reimbursement using the same means of payment as the Consumer used for the initial transaction, unless the Consumer has expressly agreed otherwise; in any event, the Consumer will not incur any fees as a result of such reimbursement.
 3. The Seller may withhold reimbursement until the Seller has received the goods back or the Consumer has supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
 4. The Consumer shall send the goods back or hand them over to the Seller to the following address: ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which the Consumer communicates his/her withdrawal from this contract to the Seller. The deadline is met if the Consumer sends back the goods before the period of 14 days has expired.
 5. The Consumer will bear the direct cost of returning the goods.
 6. The Consumer is only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the good.
 7. If the goods, by their nature, cannot normally be returned by post, the Consumer will have to bear the direct cost of returning the goods as well. The Consumer will be given the information about estimated cost in the description of the good at the Shop or during the process of placing the order.
 8. If the funds from a transaction made by a payment card have to be returned, the Seller will make the refund to the bank account assigned to that payment card.

Section 8 EXCEPTIONS FROM THE RIGHT OF WITHDRAWAL

 1. The Consumer does not have the right of withdrawal from a distance contract in the case of the following contracts:
  1. the supply of goods made to the Consumer’s specifications or clearly personalised;
  2. the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;
  3. the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery;
  4. the supply of goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;
  5. the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed computer software which were unsealed after delivery;
  6. the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception of subscription contracts for the supply of such publications;
  7. the supply of goods or services for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the Seller and which may occur within the withdrawal period.

Section 9 COMPLAINTS

I GENERAL PROVISIONS

 1. The Seller requests that complaints be addressed to the postal address or e-mail address specified in section 2 of the Terms and Conditions.
 2. If any additional guarantee was provided for the product, the information about it and about its conditions is available at the Shop.
 3. Complaints concerning the functioning of the Shop should be reported electronically to the e-mail address specified in section 2 of the Terms and Conditions.
 4. Unless otherwise specified in this section (regarding complaints), the Seller will review the complaint within the period of 30 days – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.

II CONSUMERS

 1. Goods

  1. The Seller is liable to the Consumer for any lack of conformity of the goods with the contract, which exists at the time when the goods were delivered and which becomes apparent within two years of that time – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
  2. In the case of a lack of conformity of the good, the Consumer can – on the principles laid down in the Directive:
   1. demand a replacement;
   2. demand a repair.
  3. In addition, the Consumer may – on the principles laid down in the Directive:
   1. make a statement to the Seller expressing the decision to terminate the contract;
   2. claim a price reduction

   in a situation when:

   • the Seller has not completed repair or replacement or, where applicable, has not completed repair or replacement in accordance with Article 14(2) and (3) of the Directive, or the Seller has refused to bring the goods into conformity in accordance with Article 13(3) of the Directive;
   • a lack of conformity appears despite the Seller having attempted to bring the goods into conformity;
   • the lack of conformity is of such a serious nature as to justify an immediate price reduction or termination of the sales contract; or
   • the Seller has declared, or it is clear from the circumstances, that the Seller will not bring the goods into conformity within a reasonable time, or without significant inconvenience for the Consumer.
  4. The Consumer shall not be entitled to terminate the contract on the basis of this section (regarding goods) if the lack of conformity is only minor.
  5. Where the lack of conformity of the goods with the contract is to be remedied by repair or replacement of the goods, the Consumer shall make the goods available to the Seller. The Seller shall take back the replaced goods at the Seller’s expense.
  6. In the event of termination of the contract for the purchase of goods by the Consumer, the Consumer shall return the goods to the Seller without undue delay at Seller’s expense, to the address ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland. The Seller shall reimburse to the Consumer the price paid for the goods without undue delay, but not later than within 14 days of receipt of goods or evidence provided by the Consumer of having sent back the goods – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
  7. The Seller shall reimburse to the Consumer the amounts due as a result of exercising the right to price reduction without undue delay, but not later than within 14 days from the day on which the Consumer communicates his/her price reduction claim to the Seller – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
 2. Out-of-court complaint and redress mechanism

  1. In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
   1. assistance of competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist in solving individual problems with cross border transactions. The assistance of Consumer Centres is free of charge by default. A list of Consumer Centres competent for each country can be found at: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
   2. Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
  2. Furthermore, the following support options are available in the Republic of Poland:
   1. mediations conducted by the locally competent Regional Trade Inspector, to whom an application for mediation should be directed. The proceedings are free-of-charge by default. A list of Inspectorates can be found at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
   2. assistance of the locally competent permanent Consumer court of arbitration operating with the Regional Trade Inspector, where an application for a review before the arbitration court should be submitted. The proceedings are free-of-charge by default. The list of courts is available at the following address: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   3. free-of-charge assistance of the municipal or poviat consumer advocate.

III BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

 1. In the case of defects in the good the Buyer who is not a Consumer can complain about defective good:
  1. requesting a price reduction;
  2. exercising the right of withdrawal from the contract, if the defect is substantial;
  3. demanding an exchange of the good for a good free from defects;
  4. demanding that the defect be removed.
 2. If the delivery of the good is necessary for the examination of a complaint, the Buyer who is not a Consumer is obliged to hand this good over to the Seller, at ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland.
 3. For the avoidance of doubt, the Seller points out that in case of complaints, section 12(2) shall apply to the Seller’s liability in relation to the Buyer who is not a Consumer.

Section 10 PERSONAL DATA

 1. Controller of personal data provided by the Buyer when using the Shop is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller – including other purposes and grounds for data processing, as well as on data recipients – can be found in the Privacy Policy available in the Shop – due to the principle of transparency contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council on data protection – “GDPR”.
 2. The objective of processing Buyer’s data by the Seller provided by the Buyer in relation to shopping in the Shop is to fulfil orders. The basis for processing personal data in this case is:
  • a contract or actions taken at the request of the Buyer in order to conclude the contract (point (b) of Article 6(1) of the GDPR),
  • the Seller’s legal obligation related to accounting (point (c) of Article 6(1) of the GDPR), and
  • the Seller’s legitimate interest consisting in processing data in order to determine, exercise or defend any possible claims (point (f) of Article 6(1) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to conclude the contract. Failure to provide such data will make it impossible to conclude the contract in the Shop.
 4. The Buyer’s data provided in connection with shopping in the Shop will be processed until:
  1. the contract concluded by and between the Buyer and the Seller expires;
  2. the Seller ceases to be bound by the legal obligation that obligates the Seller to process Buyer’s data;
  3. the Buyer or the Seller ceases to be able to exercise claims related to the contract concluded by the Shop;
  4. the Buyer’s objection to the processing of their personal data is accepted – if the processing was based on the legitimate interest of the Seller

  – depending on what is applicable in a given case and what happens latest.

 5. The Buyer has the right to request:
  1. access to their personal data,
  2. their rectification,
  3. their deletion,
  4. restriction of processing,
  5. transfer of data to another controller
   and the right to:
  6. object to processing of data at any time on grounds relating to a specific situation of the Buyer – to processing of personal data concerning the data subject, based on point (f) of Article 6(1) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the controller).
 6. In order to exercise his/her rights, the Buyer should contact the Seller using data indicated in section 2 of the Terms and Conditions.
 7. If the Buyer considers that their data is processed illegally, the Buyer may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Section 11 RESTRICTIONS

 1. The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 2. Each order placed at the Shop requires conclusion of a separate contract and separate acceptance of the Terms and Conditions. The contract is concluded for the time and for the purpose of order fulfilment.
 3. Any contract concluded on the basis of the Terms and Conditions is governed by the provisions of the Polish law, unless it waives or restricts the right of protection given to the Consumer by mandatory provisions of law that would be applicable if it weren’t for the choice of law. In these cases the provisions most favourable to the Consumer shall prevail.
 4. The contracts concluded through the Shop are concluded in English.
 5. No regulation of the present Terms and Conditions waives or restricts in any way the Consumer rights imposed by the provisions of law.

Section 12 PROVISIONS APPLICABLE TO BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

 1. No other entity than the Consumer has the right of withdrawal from distance contract mentioned in section 7 of the Terms and Conditions.
 2. Any liability of the Seller in relation to a Buyer who is not a Consumer is limited – within the limits permitted by law – to the price of the Buyer’s order and to one year from the delivery of the products to the Buyer.
 3. Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not a Consumer will be submitted to the court competent for the Seller’s registered office.

Appendix 1. to Terms and Conditions

What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.

Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

Sitek Engineering – Andrzej Sitek
ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland
e-mail: hello@sitek.rocks

– I/We (*) …………………………………………………………… hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Ordered on(*)/received on(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Name of Consumer(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Email address of Consumer(s):

……………………………………………………………………………………………………………..

– Address of Consumer(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Signature of Consumer(s)
(only if this form is notified on paper)

Date ……………………………………..

(*) Delete as appropriate.

Online shop terms and conditions of 05.01.2022.
License number granted by Kreator Legal Geek: 59268d4a-de47-4772-95e2-4e10800f6b5e.